Over Stichting Kind in Malawi

Stichting Kind in Malawi is opgericht op 8 september 2006 en heeft de volgende missie en doelstelling.

Missie

Ieder kind moet over voldoende en goede voeding kunnen beschikken en onderwijs kunnen volgen. Ook zijn een zo goed mogelijke gezondheid en het ervaren van (ouder)liefde erg belangrijk. Kinderen dienen in een zo normaal mogelijke omgeving te kunnen opgroeien en zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandigheid.

De belangrijkste drijfveer voor onze inzet is het evangelie van Jezus Christus.

Doelstelling

Stichting Kind in Malawi heeft als centrale doelstelling:

Het verlichten en verminderen van de nood, achterstand en kwetsbaarheid en het vergroten van de zelfstandigheid, welbevinden en weerbaarheid van kinderen en andere kwetsbare mensen in Malawi en andere delen van Centraal en Zuidelijk Afrika door het ondersteunen van activiteiten en projecten op de gebieden van opvang, onderwijs en training, huisvesting, medische zorg.

Om het doel te bereiken worden projecten van partnerorganisaties ondersteund. De projecten dienen aan een aantal toetsingscriteria te voldoen.

Middelen

De stichting verkrijgt haar middelen uit donaties met een ‘zuivere’ oorsprong en verder door onder meer verkoop van (lokale) producten. Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden en haar activiteiten en projecten onder de aandacht te brengen publiceren we op onze website en verschijnt enkele keren per jaar een nieuwsbrief.

Meer informatie over de financiën vindt u in de jaarverslagen.

 

Het bestuur

Het huidige bestuursleden zijn:

  • Chris Gaasbeek (De Meern) voorzitter
  • Wim Klasens (Utrecht) – penningmeester
  • Els Verburg (Vleuten) – PR
  • Arie Verburg (Vleuten) – fondswerving
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone